Atención ao usuario e incidencias: 900 810 103
Medio Ambiente destina un millón de euros a obras de saneamento e depuración que permitirán mellorar a calidade ambiental do río Louro
Entrega de premios I Concurso de debuxo infantil
Entrega de premios I Concurso de debuxo infantil
img_0481.jpg
estruvita.jpg
Recuperación de fósforo
Un avance no sector promovido na EDAR de Guillarei
7gd.jpg
Consorcio de Aguas do Louro
Consorcio de Augas do Louro
  • slider content 1
Ciclo Urbano Integral de Xestión da Auga

Os servizos ofrecidos polo Consorcio do Louro agrúpanse baixo dúas etapas ou fases do tratamento das augas: en primeiro lugar o abastecemento, que abrangue as fases de captación, tratamento, transporte e almacenamento e distribución; e en segundo lugar, o saneamento das augas, consistente na recollida, interceptación e transporte, depuración e restitución, devolvendo a auga utilizada tratada dun xeito axeitado para volver formar parte dos ríos.